Wi-Fi

Na terenie całej restauracji udostępniamy darmowy dostęp do internetu poprzez sieć WiFi.